€25.00
הזמנת סיור בוקר אור פירנצה
€39.00
מקדמה לסיור אצא לי השוקה
€150.00
הדרכה פרטית בגלריית האופיצי
€50.00
מקדמה עבור סיור פרטי בפירנצה
₪1.00
שיווק קורסי שפה
€0.00
שיעור בזום
₪289.00
הרשמה לקורס איטלקית בזום
€28.00
תשלום לשיעור איטלקית
€25.00
תשלום עבור שיעור איטלקית
₪0.00
שיעורי איטלקית