€400.00
שיעורי איטלקית
€60.00
סיור בפירנצה 60
€105.00
ייעוץ לתכנון הטיול באיטליה
€98.00
קורס איטלקית
€260.00
סיור בפירנצה 260
€85.00
תשלום עבור סיור בפירנצה 85
€135.00
ייעוץ רכישת נדלן באיטליה
€45.00
ייעוץ תכנון טיול בזום
€30.00
תשלום עבור שיעור בזום 30
€20.00
שיעור אונליין
€0.00
שיחת ייעוץ נדל"ן באיטליה
€0.00
תשלום לסיור בפירנצה
₪250.00
שעת ייעוץ שיווק דיגיטלי
€50.00
ליווי ברכישת נדל"ן באיטליה
€20.00
תשלום מקדמה לסיור קבוצתי בפירנצה בעברית
€90.00
שיחת ייעוץ רכישת נדלן באיטליה
€90.00
ייעוץ מסלול טיול
₪0.00
שיעורי איטלקית
€40.00
תשלום עבור שיעור איטלקית
€28.00
תשלום לשיעור איטלקית
€140.00
הרשמה לקורס איטלקית בזום
€0.00
שיעור בזום
₪1.00
שיווק קורסי שפה
€50.00
מקדמה עבור סיור פרטי בפירנצה
€150.00
הדרכה פרטית בגלריית האופיצי
€39.00
מקדמה לסיור אצא לי השוקה
€35.00
הזמנת סיור בוקר אור פירנצה